Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen kaikille Afrikan tutkimuksen aineopintoja pää- tai sivuaineena opiskeleville.

Perusopinnot

Saavuttaa yleiskuvaus afrikkalaisen kirjallisuuden tyylisuunnista ja keskeisistä teemoista.

Yleiskatsaus afrikkalaisen kirjallisuuden historiaan ja nykytilanteeseen.

Luentokurssi oheismateriaaleineen tai erikseen sovittava kirjallinen työ.

Opintojakso voidaan suorittaa kokonaisuudessaan kirjallisena työnä.

Aktiivinen osallistuminen luennolle, tentti ja/tai annettujen harjoitustehtävien tekeminen.

Bantukielten yliopistonlehtori