Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen kaikille Afrikan-tutkimuksen aineopintoja pää- tai sivuaineena opiskeleville.

Perusopinnot

Perehtyä afrikkalaisen taiteen ja populaarikulttuurin rajanvetoihin ja ominaislaatuun useasta eri näkökulmasta.

Kurssilla tutkitaan ja tulkitaan afrikkalaista visuaalista taidetta, elokuvaa ja musiikkia.

Luentokurssi oheismateriaaleineen tai kirjatentti/essee.

Aktiivinen osallistuminen luennolle, tentti ja/tai annettujen harjoitustehtävien tekeminen.

Oppiaineen professori