Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen pää- ja sivuaineopiskelijoille

Suositellaan suoritettavaksi arabian perus- ja jatkokurssien jälkeen

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä arabian kieliopin hallinta ja hän tuntee myös arabian kielihistoriaa ja kielioloja.

Tutustuminen arabian kielioppiin, kielihistoriaan ja kielioloihin

Kirjatentti

Kirjatenttikirjallisuus, 5 op: Fischer, Grammatik des klassischen Arabisch (on myös engl.) ja Versteegh: The Arabic Language

Yliopistonlehtori Sylvia Akar