Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen pää- ja sivuaineopiskelijoille

Suositellaan suoritettavaksi arabian perus- ja jatkokurssien jälkeen

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä arabian kieliopin hallinta ja hän tuntee myös arabian kielihistoriaa ja kielioloja.

Tutustuminen arabian kielioppiin, kielihistoriaan ja kielioloihin

Kirjatentti

Kirjatenttikirjallisuus, 5 op: Fischer, Grammatik des klassischen Arabisch (on myös engl.) ja Versteegh: The Arabic Language

Yliopistonlehtori Sylvia Akar