Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Klassisen kielen peruskurssin suorittaneet pää- ja sivuaineopiskelijat. Pääaineopiskelijoille opintojakso on pakollinen.

Klassisen muinaisegyptin kurssi tai vastaavat tiedot.

Tutustuminen uuden valtakunnan kielen perusrakenteisiin siten, että opiskelija suoritetun kurssin jälkeen tunnistaa kyseisen kielen keskeiset kielioppimuodot ja hallitsee niiden käytön.

Klassisen muinaisegyptin kurssin suorittamisen jälkeen.

Kurssin puitteissa käydään läpi peruskielioppi ja luetaan helpohkoja transkriboituja tekstejä sekä tutustutaan hieraattiseen kirjoitukseen.

Luentokurssi tai kirjallinen tentti. Tenttimisestä sovittava tentaattorin kanssa hyvissä ajoin etukäteen, jo ennen tenttiin ilmoittautumista.

J. Toivari-Viitala, Johdatus uuden valtakunnan kieleen, J. Cerný - S.I. Groll, A Late Egyptian Grammar, J. Capart - A.H . Gardiner, Journal of Egyptian Archaeology 22 (1936, s. 169-193, pls. X-XVI, P. Leopold-Amherst), J. Cerný, Journal of Egyptian Archaeology 15 (1929, s. 243-258, pl. I-V, P. Salt 124), J. Cerný, Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Oriental, vol. 35 (1935, s. 41-58), vol. 42 (1942, s. 13-24), vol. 72 (1972, s. 49-69, pl. XV-XXV, O. IFAO n:o 501, 1002, 392, 998, 849, 562, 862, O. Clère), J. Cerný , Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir el-Médineh, n:o 624-705 (O. DeM 668, O. DeM 680), J. Cerný , Late Ramesside Letters 1-2, 53-55 (n:o 1, 34, 35 ), J. Cerný , Papyrus hiératiquesde Deir el-Médineh I [n:o I-XVII], 18-19, pl. 21-21a (P. DeM 5), K.A. Kitchen, Ramesside Inscriptions VI, 155-156 (O. Berlin 10627), R.J. Demarée, Ramesside Ostraca (O. Nash 1, O. Nash 12 ), A.H. Gardiner, Late Egyptian Miscellanies (P. Bologna 1094 (3,5-4,1), P. Anastasi III (5,5-6,2), A.H. Gardiner, Late-Egyptian Stories (s. 9-19, 61-76), G. Möller, Hieratische Lesestücke II (s. 1-10, P. d'Orbiney). Apuna: K.A.Kitchen , Ramesside Inscriptions. Translations II-IV , K.A. Kitchen , Ramesside Inscriptions.Notes and Comments II-III, M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature II, E. Wente, Letters from Ancient Egypt.

1-5