Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija oppii nykypersian alkeet. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija pystyy lukemaan, ymmärtämään ja analysoimaan helppoa tekstiä sekä tuottamaan yksinkertaista kieltä.

Opintojakso tulee suorittaa heti opintojen alkuvaiheessa.

Nykypersian peruskielioppi. Tutustuminen nykypersian kieleen ja sen rakenteeseen esim. 2 lukukautta kestävällä nykypersian kurssilla. Kurssi on kielioppipainotteinen ja sisältää runsaasti kotitehtäviä.

Nykypersian alkeiskurssi tai itsenäisenä opiskeluna J.A. Boyle: Grammar of Modern Persian sekä 30 sivua persialaisia tekstejä.

Jos haluat suorittaa opintojakson tenttimällä, sovi tentittävä kirjallisuus kuulustelijan kanssa ennen kuin ilmoittaudut tenttiin.

Kirjalliset kokeet, kotitehtävät ja aktiivinen osallistuminen tunneilla.

Äidinkielenään persiaa puhuva suorittaa kurssin sijasta jakson Persian kielioppi ja kielihistoria (10 op).

hindin yliopistonlehtori Mikko Viitamäki