Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet -kurssi

Oppia ymmärtämään audiovisuaalista kerronnan keinoja eri kerronnallisten moodien puitteissa

Opintojen alkuvaihe

Elokuvan seuraamisen kognitiivinen perusta; elokuvakerronnan moodit; elokuvan rakenne; ajan, tilan, kausaliteetin sekä metaforiikan hahmottuminen; henkilön ja kertojan käsitteet, audiovisuaalisen kerronnan tasot

Kirjatentti

Bacon, Henry: Audiovisuaalisen kerronnan teoria.

Asteikolla 0-5

Avoin yliopisto järjestää aiheesta omia maksullisia kurssejaan.

Professori Henry Bacon