Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Vaihtoehtoinen TET 1061E:n kanssa

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet -kurssi

Mediakasvatuksessa tarvittavien audiovisuaalisen mediasivistyksen opettamisen pedagogisten perusteiden haltuunotto

Oppiaineen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkipuolisko

Audiovisuaalisen mediasivistyksen keskeisen sisällön ja relevanssin hahmottaminen ja niiden opettamisen pedagogiset perusteet

Kurssi ja siihen liittyen joko oppimispäiväkirja tai essee

Sekä oppimispäiväkirjan että esseen lisäksi tarvitaan kirjallisuutta, josta sovitaan vastuuhenkilön kanssa

Asteikolla 0-5

Opintokohdetta kehitellään yhdessä soveltavan kasvatustieteen kanssa.

Tuntiopettaja Harri Kilpi