Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pakollinen

Perusopinnot

Käsitteistön tarjoaminen elokuvan kulttuuristen ja psykologisten ulottuvuuksien syvällisemmäksi ymmärtämiseksi, siitä käydyn keskustelun kriittiseksi arvioimiseksi ja perusteltujen omien näkemysten luomiseksi.

Perusopintojen jälkeen tai jo niiden yhteydessä.

Keskeiset klassiset ja uudet elokuvateoriat.

Kirjatentti / Kurssi ja siihen liittyen essee.

  1. Tredell: Cinemas of the Mind
  2. Aumont: Elokuvan estetiikka

Asteikolla 0-5.

Tuntiopettaja Jaakko I. Seppälä