Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen

Perusopinnot

Todellisuuden audiovisuaalisen esittämisen problematiikan ymmärtäminen, dokumenttielokuvan historian perustuntemus.

Perusopintojen jälkeen.

Dokumenttielokuvan historia ja aatehistorialliset kytkennät, dokumenttielokuvan moodit sekä muu keskeinen teoria.

Kurssi ja siihen liittyen joko oppimispäiväkirja tai 2 esseetä tai kirjatentti.

  1. Plantinga, Carl: Rhetoric and representation in nonfiction film tai
    Aaltonen, Jouko: Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa (2006).
  2. Nichols, Bill: Blurred Boundaries tai
    Winston, Brian: Claiming the Real - the documentary film revisited.

Asteikolla 1-5

Oppiaineen suorittamista tukee erinomaisesti alan tilaisuuksiin kuten DocPoint-festivaalille osallistuminen.

Professori Henry Bacon