Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen

Perusopinnot

Perehtyminen vapaavalintaiseen elokuvan tai television historiaan liittyvään asiakokonaisuuteen

Perusopintojen jälkeen.

Sovitaan vastuuhenkilön, kurssin pitäjän tai seminaarin järjestäjän kanssa

Kirjatentti tai essee

Kurssiin, seminaariin tai vastaavaan tapahtumaan sekä kirjallisuuteen perustuva erikseen täsmennettävä kirjallinen suoritus

Suoritus koostuu tyypillisesti kahden, jonkin maan tai genren elokuvahistoriaa käsittelevän teoksen tenttimisestä (siis yhteensä 2 teosta). On mahdollista sopia myös jostakin rajatummasta aiheesta ja siihen liittyvän kirjallisuuden tenttimisestä.

Tenttikirjallisuus: kansalliset elokuvakulttuurit

Ranska
1) Toiviainen, Sakari: Elokuvan hengenveto;
2) Williams, Alan: Republic of Images tai
Lanzoni , Rémi Fournie: French Cinema: from its beginnings to the present.

Italia
1) Hay, James: Popular Film in Fascist Italy
2) Bondanella, Peter: Italian Cinema (saatavilla myös suomeksi) tai
Liehm, Mira: Passion and Defiance

Englanti
1) Richards, Jeffrey: Films and British National Identity
2) Street, Sarah: British National Cinema

Saksa
1) Hake, Sabine: German National Cinema.
2) Elsaesser, Thomas: Weimar Cinema and After: Germany's Historical Imaginary (2000)

Japani
1) Davis, Darrell William: Picturing Japaneseness
2) Desser, David: Eros Plus Massacre

Muiden maiden kohdalle tenttikirjallisuudesta on neuvoteltava erikseen.

Tenttikirjallisuus: genret

Altman, Rick: Film/Genre / Elokuva ja genre tai
Neale, Stephen: Genre and Hollywood (2000)

sekä yksi teos seuraavista:

Melodraama
1) Toiviainen, Sakari: Suurinta elämässä
2) Singer, Ben: Melodrama and Modernity
3) Gledhill, Christine (toim.): Home is where the heart is: studies in melodrama and the woman's film

Western
1) Mitchell, Lee Clark: Westerns: making the man in fiction and film
2) Wright, Will: Sixguns and Society

Film Noir
1) Munby, Jonathan: Public enemies, public heroes
2) Naremore, James: More than night : film noir in its context

Science Fiction
1) Telotte, J.P: Science Fiction Film
2) Sobchack, Vivian: The Limits of Infinity. The American Science Fiction Film 1950

Kauhuelokuva
1) Tudor, Andrew: Monsters and Mad Scientists. A Cultural History of the Horror Movie
2) Twitchell, James B.: Dreadful Pleasures: An Anatomy of Modern Horror.

Musikaali
1) Altman, Rick: The American Film Musical
2) Marshall, Bill & Stilwell, Robynn: Musicals - Hollywood and Beyond

Asteikolla 0-5

Professori Henry Bacon