Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Vaihtoehtoinen TET 2061E:n kanssa

Perusopinnot.

Perehtyminen vapaavalintaiseen elokuva- tai televisiotutkimuksen kysymykseen

Aineopinnot

Eri tahojen kanssa järjestettävien erikoiskurssien tai erikseen sovittavan tenttikirjallisuuden pohjalta suoritettava vaihtoehtoinen opintokokonaisuus.

Kirjatentti tai essee

Erityiskurssien seuraaminen sekä niihin liittyvien kirjallisten tehtävien tekeminen

Sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa

Asteikolla 0-5

Professori Henry Bacon