Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen

Perusopinnot, pääosa aineopinnoista

Perehtyminen vapaavalintaiseen teoreettiseen elokuva- tai televisiotutkimuksen kysymykseen

Aineopintojen loppuvaihe

Eri tahojen kanssa järjestettävien erikoiskurssien tai erikseen sovittavan tenttikirjallisuuden pohjalta

Oppimispäiväkirja tai essee tai kirjatentti

Kirjatentti, yhteensä 2 teosta seuraavista:

Elokuvan semiotiikka
1) Stam, Robert et al: New Vocabularies in Film Semiotics
2) Buckland, Warren: The cognitive semiotics of film tai
Wollen, Peter: Sign and Meaning in Cinema (suom: Merkityksen ongelma elokuvassa)

Elokuva ja psykoanalyysi
1) Kaplan, Ann: Psychoanalysis & Cinema
2) Metz, Christian: Psychoanalysis and Cinema

Feministinen elokuva- ja televisiotutkimus
1) Koivunen, Anu: Isänmaan moninaiset äidinkasvot
2) Kuhn, Annette: Women's Pictures - Feminism and Cinema tai
Mellencamp, Patricia: A Fine Romance. Five Ages of Film Feminism

Asteikolla 0-5

Professori Henry Bacon