Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot

Saada yleiskuva espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuudesta 1960-luvulta 2000-luvulle sekä perehtyä syvemmin muutamiin keskeisiin kirjailijoihin ja teoksiin.

Syventävien opintojen aikana

Espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuuden pääpiirteitä 1960-luvulta 2000-luvulle, keskeisiin kirjailijoihin ja teoksiin tutustumista, kirjallisuusanalyysiä ja harjoitustehtäviä.

Kurssi tai kirjatentti

  1. G. Bellini (1997), Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Castalia. (s. 303-665)
  2. J. M. Arguedas (1958), Los ríos profundos (Reeditada en 1978 con prólogo de Mario Vargas Llosa)
  3. J. L. Borges (1975), El libro de arena
  4. G. Cabrera Infante (1964, 1967), Tres tristes tigres
  5. O. Paz (1935-1988), Obra poética (s.479-639)
  6. M. Benedetti (1999), Buzón de tiempo (la parte de Buzón de tiempo)
  7. E. Sábato (1961), Sobre héroes y tumbas
  8. J. Cortázar (1973), Libro de Manuel
  9. G. García Márquez (1992), Doce Cuentos Peregrinos
  10. M. Vargas Llosa (2010), El sueño celta

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, mahdollisten harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

yliopisto-opettaja