Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Aineopinnot

Tutustua vertailevan romanistiikan perusteisiin ja/tai oppia vulgaarilatinan perusteet.

Syventävien opintojen aikana

Luento-opetusta ja harjoitustehtäviä.

Kurssi tai kirjatentti

Vertaileva romanistiikka:

I. Iordan & M. Manoliu, Manual de lingüística románica (3 op)

Vulgaarilatina:

V. Väänänen, Latín vulgar (3 op)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, mahdollisten harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

professori