Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot

Perehtyä kreolikielten tutkimukseen ja espanjan kielikontakteihin.

Syventävien opintojen aikana

Kreolikielten tutkimukseen ja espanjan kielikontakteihin tutustumista.

Kurssi tai kirjatentti

Kreolit:

6 op:

J. Holm, Pidgins and creoles, Vols 1 & 2 (iberoromaanispohjaisia kreoleja käsittelevät osat) tai

A. Bartens, Die iberoromanisch-basierten Kreolsprachen

3 op:

M. Perl & A. Schwegler, América negra: panorámica de los estudios lingüísticos (s. 1-70, 139-328)

Jos haluaa tenttiä 3 op lukemalla Holmin tai Bartensin, tentittävistä osuuksista on sovittava professorin kanssa.

Espanjan kielikontaktit:

3 op:

J. Calvo-Pérez (ed.), Teoría y práctica del contacto: el español en el candelero (s. 61-122, 193-211)
C. Silva-Corvalán (ed.), Spanish In Four Continents: Studies in Language Contact and Bilingualism (s. 243-259, 281-301)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, mahdollisten harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

professori