Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Estetiikan pääaine- ja sivuaineopiskelijat.

Tutustuminen keskeisiin estetiikan nykysuuntauksiin ja niiden edustajiin.

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Tärkeimmät estetiikan nykysuuntaukset esiteltyinä niiden omista historiallisista lähtökohdista.

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson kurssina.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson joko kurssina, tiedekuntatenttinä tai esseinä.

1) Analyyttinen estetiikka ja pragmatismi: A. Haapala ja M. Lammenranta (toim.), Kauneudesta kauhuun (sivut 7-96); R. Shusterman, Pragmatist Aesthetics (2. tai uudempi painos) luku "Placing Pragmatism" (sivut 3-33).

2) Fenomenologia ja hermeneutiikka: A. Haapala ja M. Lehtinen (toim.), Elämys, taide, totuus (Johdanto sivut ix-lxii, Ingarden sivut 1-26); Gadamer, Hermeneutiikka, sivut 1-76.

3) Marxilainen perinne ja kriittinen teoria: Cl. Cazeaux (toim.), The Continental Aesthetics Reader: vuoden 2000-painoksesta sivut 195-294 tai vuoden 2011-painoksesta numeroidut artikkelit 12-16 ja 24. Huom.: On ilmoitettava, kumman painoksen suorittaa.

4) Sosiologinen ja empiirinen estetiikka: E. Sevänen, Taide instituutiona ja järjestelmänä (sivut 10-87); D. Duttonin ja R. Pitkäsen artikkelit aikakauslehti Synteesissä 3/2004 (sivut 16-45).

Yliopistonlehtori