Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Ympäristöestetiikan linjan pää- ja sivuaineopiskelijat.

Perusopintojen jälkeen.

Johdatus ympäristöetiikkaan ja luonnonfilosofiaan; filosofis-kriittisiä näkökulmia teknologiaan sekä ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen.

luentokurssi / essee / kirjallinen tentti / praktikum

S. J. Armstrong—R.G. Botzler, Environmental Ethics (osat 3-4, 7-8); M. Oksanen—M. Rauhala, Ympäristöfilosofia; V. Plumwood, Feminism and The Mastery of Nature; joko A. Haapala—M. Oksanen, Arvot ja luonnon arvottaminen tai H. Rolston III, Concerving Natural Value; ja joko G. Böhme, Für eine Ökologische Naturästhetik tai A. Light—E. Katz, Environmental Pragmatism.

Professori