Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen kaikille germaanista filologiaa pää- tai sivuaineena opiskeleville.

Yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi (NYK102) ja Kirjallisuus (GGE134).

Opiskelija rakentaa kokonaiskuvan saksankielisen kirjallisuuden historiasta 1500-luvulta nykyaikaan.

Opetusohjelmassa joka toinen lukukausi.

Luentokurssi on johdatus saksankielisen kirjallisuuden aikakausiin humanismin aikakaudesta alkaen. Luennoilla käsitellään kunkin aikakauden tärkeimpiä kirjallisuudenlajeja, kirjailijoita ja teoksia.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Luentokurssi pidetään saksaksi. Se sisältää kontaktiopetusta 28 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 100 tuntia.

Jos suoritat opintojakson luentokurssina, perehdy monisteeseen, jonka löydät osoitteen https://flamma.helsinki.fi/fi/HY293854 kautta. Suositellaan, että aloitat perehtymisen hyvissä ajoin, esimerkiksi lomakauden aikana.

Jos suoritat opintojakson kirjatenttinä, perehdy tenttiä varten seuraaviin teoksiin:

  • Goethe: Die Leiden des jungen Werther (1774)
  • Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts (1826)
  • Droste-Hülshoff: Die Judenbuche (1842)
  • Fontane: Effi Briest (1895)
  • Kafka: Die Verwandlung (1915)

Luentokurssin loppuarvosana määräytyy kuulustelun perusteella (luentojen ja luetun kirjallisuuden pohjalta).

Christian Rink