Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Obligatorisk för alla studerande.

Att ge studerandena grundläggande kunskaper om Östersjöregionens allmänna historia.

Rekommenderas att avläggs under första studieåret

Föreläsning med sluttentamen eller litteraturtentamen. Litteraturen väljs i samråd med tentatorn enligt given lista.

  • Klinge M., Itämeren maailma (även på sv.; 2 sp)

samt en av följande enligt överenskommelse:

  • Kirby D., Northern Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492-1772 (även på sv.; 3 sp)
  • Palmer A., Northern Shores: A History of the The Baltic Sea and its Peoples (3 sp)
  • Maciejewski W. (ed), Baltic Sea Region. Cultures, Politics and Societies (3 sp)
  • Gerner K. & Karlsson K-G., Nordens Medelhav. Östersjöområdet som historia, myt och projekt (3 sp)

Henrik Meinander