Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Att ge studenterna grundläggande kunskaper i Västeuropas historia.

Föreläsningar och/eller tentamina.

  • Pagden, A. (ed.): The Idea of Europe (2 sp)

samt en av följande:

  • Schama, S.: Mellan Gud och mammon. Nederländerna under guldåldern 1570-1670 (3 sp)
  • Davis, N.: Europe a history (valda delar för 3 sp)
  • Bartlett, R.: The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350 London (3 sp)

Henrik Meinander