Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Att ge studenterna grundläggande kunskaper i Rysslands och Östeuropas historia.

Föreläsningar och/eller tentamina.

  • Pipes, R. : Russia under the old regime

samt en av följande:

  • Engman, M.: Pietarinsuomalaiset;
  • Hosking, G.: Russia and the russians: a history;
  • Zetterberg, S.: Viron historia.

Henrika Tandefelt