Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 29.7.2020
10:00 - 14:00

Description

Att ge studenterna grundläggande kunskaper i medelhavsvärldens historia.

Föreläsningar och/eller tentamina.

  • Abulafia, D. (ed.): The Mediterranean in History (2 sp)

samt 3 sp av följande:

  • Horden, P. & Purcell, N.: The corrupting sea (3 sp)
  • Braudel, F.: Medelhavet, del I (1 sp)
  • Braudel, F.: Medelhavet, del II (1 sp)
  • Garnsey, P.: Famine and food supply in the Graeco-Roman world: responses to risk and crisis (2 sp)
  • Inalcik, H.: The Ottoman empire: the classical age 1300-1600 (1 sp).

Henrik Meinander