Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Att ge studenterna grundläggande kunskaper i ekonomisk och socialhistoria.

Enligt avtal litteraturtentamen, temaseminarium eller lämplig föreläsningsserie.

Enligt avtal med tentatorn ur följande lista:

 • Cameron, R.: A concise economic history of the world from paleolithic times to the present (även på sv., 3 sp)
 • Livi-Bacci, M.: A concise history of world population. (1 sp)
 • Stearns, P.N.: The industrial revolution in world history. (1 sp)
 • Cipolla, C.: (ed.), Before the industrial revolution. European society and economy 1000-1700. (2 sp)
 • Stearns, P.N. & Chapman, H.: European society in upheaval. Social history since 1750. (3 sp)
 • Braudel, F.: Civilisationer och kapitalism 1400-1800 I. Vardagslivets strukturer. (3 sp)
 • Alföldy, G.: The social history of Rome. (1 sp)
 • Kuisma, M.: Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620-1920. (3 sp)
 • Magnusson, L.: Sveriges ekonomiska historia. (3 sp)
 • Engman, M.: S:t Petersburg och Finland: migration och influens 1703-1917. (3 sp)
 • Jutikkala, E.: Kuolemalla on aina syynsä.(1 sp)
 • Hirdman, Y.: Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier. (1 sp)
 • Ollila, A.: Jalo velvollisuus: virkanaisena 1800-luvun Suomessa. (1 sp)
 • Holt, R.: Sport and the British. A modern history. (2 sp)

Henrik Meinander