Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Att ge studenterna grundläggande kunskaper i idé- och kulturhistoria.

Litteraturtentamen, temaseminarium eller lämplig föreläsningsserie.

Enligt avtal med tentatorn ur följande lista:

 • Bevir, M.: The logic of the history of ideas. (3 sp)
 • Friedell, E.: Kulturhistoria: från svarta döden till världskriget, del 3. (2 sp)
 • Klinge, M.: Den politiske Runeberg. (3 sp)
 • Said, E.: Orientalism. (3 sp)
 • La Capra, D. & Kaplan S. (ed) : Modern European intellectual history: reappraisals and new perspectives (3 sp)
 • Berlin, I.: Liberty. (3 sp)
 • Suomen kulttuurihistoria, del 1-5 (valda delar för 3 sp)
 • Hyvärinen, M. (toim.): Käsitteet liikkeessä. (3 sp)
 • Liedman, S-E: I skuggan av en framtid: modernitetens idéhistoria. (3 sp)
 • Steiner, G.: Errata. An examined life. (2 sp)
 • Peltonen, M.: The duel in early modern Europe: civility, politeness, and honour. (3 sp)
 • Fazlhashemi, M. & Öckerman, A. & Ambjörnsson, R. (red.): Vidgade vyer. Globalt perpektiv på idéhistoria. (3 sp)
 • Berman, M.: Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet. (3 sp)
 • Smeds, K. Helsingfors-Paris: Finlands utveckling till nation på världsutställningarna 1851-1900 (3 sp)
 • Burke, P.: Varieties of cultural history. (3 sp)
 • Eriksson, G. & Fränsgmyr, T.: Idehistoriens huvudlinjer. (2 sp)

Henrika Tandefelt