Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 8.7.2020
10:00 - 14:00

Description

Att ge studenterna grundläggande kunskaper i politisk historia.

Litteraturtentamen, temaseminarium eller lämplig föreläsningsserie.

Enligt avtal med tentatorn ur följande lista:

 • Jussila, O.: Suomen suurruhtinaskunta 1809-1917. (del I, 3 sp)
 • Englund, P.: Den oövervinnerlige. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. (3 sp)
 • Ferguson, N.: The pity of war. (3 sp) (även på ty, fi)
 • Klinge, M.: Vihan veljistä valtiososialismiin: yhteiskunnallisia ja kansallisia näkemyksiä 1910- ja 1920-luvuilta (1 sp)
 • Meinander, H.: Den nödvändige grannen: studier & inlägg. (2 sp)
 • Garton Ash, T.: Samtidens historia: rapporter från Europa vid 1900-talets slut. (2 sp)
 • Vihavainen, T.: Stalin ja suomalaiset. (3 sp)
 • Alapuro, R.: Suomen synty paikallisena ilmiönä. (3 sp)
 • Hobsbawn, E.: The Age of Extremes. (3 sp) (även på sv, fi)
 • Kennedy, P.: The Rise and the Fall of the great Powers (4 sp)
 • Screen, J.: Mannerheim (del I eller II, 2 sp)
 • Lappalainen, M.: Suku, valta, suurvalta. Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa (3 sp)
 • Engman, M.: När imperier faller. Studier kring riksupplösningar och nya stater. (2 sp)
 • Stenius, H.: Frivilligt, jämlikt, samfällt. Föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott. (3 sp)
 • Barton, H. A.: Scandinavia in the revolutionary era, 1760-1815. (3 sp)
 • Alapuro, R. & al (toim.), Kansa liikkeessä. (3 sp).

Henrika Tandefelt