Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Italian kirjallisuudenhistorian pääpiirteet keskiajalta 1700-luvun loppuun. Lisäksi hän on perehtynyt muutaman keskeisen nykykirjailijan tuotantoon niin muodon kuin sisällön kannalta ja tuntee jonkin verran Italian kirjallisen elämän ajankohtaisia aiheita. Hän kykenee lukemaan itsenäisesti italiankielistä nykyproosaa ja hankkimaan tarvittavaa taustatietoa sen ymmärtämiseksi.

Opintojakso antaa myös valmiudet Italian kirjallisuuden erikoiskurssien seuraamiseen.

Perusopinnot.

Opiskelija perehtyy

 • Italian kirjallisuudenhistorian pääperiodeihin ja niiden keskeisimpiin piirteisiin;
 • kunkin aikakauden tyypillisiin kirjailijaprofiileihin ja genreihin;
 • sisällön ja kielen kannalta muutamaan 1900-luvun keskeiseen proosateokseen.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille kuulusteluineen ja tehtävineen tai kirjatentti.

A. Ne, jotka suorittavat opintojakson luentokurssina, saavat kurssin kuluessa tarvittavan oppimateriaalin; luettava kaunokirjallisuus sovitaan vuosittain erikseen.

B. Kirjatenttiin luetaan:

 • C. Vecce, Piccola storia della letteratura italiana, (Napoli, Liguori editore, 2009), ss. 3-77, 88-118, 126-194, 230-285, 318-406.

Lisäksi seuraavista teoksista, joihin tutustutaan sekä sisällön että kielen kannalta, valitaan 3-5 (yhteensä n. 650 sivua):

 • N. Ammaniti, Io non ho paura;
 • D. Buzzati, Paura alla Scala tai Il deserto dei Tartari
 • I. Calvino, Marcovaldo
 • U. Eco, Il nome della rosa (vuoden 2012 laitos)
 • E. Ferrante, I giorni dell’abbandono
 • N. Ginzburg, Commedie tai Lessico famigliare
 • P. Levi, Se questo è un uomo
 • G. Parise, Sillabario 1
 • L. Sciascia, Il mare colore del vino.

0-5

Elina Suolahti