Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on mieltänyt nykyitalian olevan tuhatvuotisen kehitysprosessin tulos; samalla hän on perehtynyt mekanismeihin, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen kielen muuttumiseen.

Aineopinnot.

Opintojakso käsittelee a) italian kielen sisäistä ja ulkoista historiaa keskiajalta nykyaikaan sekä b) sitä, miten mm. erilaiset instituutiot ja kirjailijat ovat vaikuttaneet kieltä koskevien normien muotoutumiseen.

Luentokurssi tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

C. Marazzini, La lingua italiana. Profilo storico, Bologna, Il Mulino, 2002 (tai myöh.), (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa).

Arvosteluasteikko 0–5.