Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Yleiskuva Puolasta ja puolalaisista.

Ensimmäisenä opintovuotena, rinnan puolan peruskurssien kanssa.

Tutustuminen Puolan maantiedon, historian, yhteiskunnan ja kulttuurin pääpiirteisiin.

Luentokurssi tai kirjallisuuskuulustelu. Suositellaan luentokurssia silloin kun se on tarjolla.

Luentokurssilla: Järvinen & Lindstedt (toim.): Itä-Eurooppa matkalla länteen (johdanto ja sivulta 70 sivulle 90) ja muu opettajan jakama ja osoittama aineisto.

Kirjallisuuskuulustelussa: Johnsson & Lautela: Puola : vanhaa ja uutta Eurooppaa ja Borkowska & al.: Ten centuries of Polish literature.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokurssin opetuskerroille sekä kurssiin liittyvän loppukuulustelun suoritusta. Erillisessä kirjallisuuskuulustelussa kiinnitetään huomiota kokonaisuuksien hallintaan ja johdonmukaiseen esitykseen.

Erillinen kirjallisuuskuulustelu suoritetaan prof. Lindstedtille.

Puolan kielen yliopisto-opettaja.