Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Yleiskuva Tšekistä ja tšekkiläisistä.

Ensimmäisenä opintovuotena, rinnan tšekin peruskurssien kanssa.

Tutustuminen Tšekin maantiedon, historian, yhteiskunnan ja kulttuurin pääpiirteisiin.

Luentokurssi tai kirjallinen kuulustelu. Suositellaan luentokurssia silloin kun se on tarjolla.

Luentokurssilla: Järvinen & Lindstedt (toim.): Itä-Eurooppa matkalla länteen (johdanto ja sivulta 91 sivulle 110) ja muu opettajan jakama ja osoittama aineisto.

Kirjallisuuskuulustelussa: Čornej & Pokorný: A Brief History of the Czech Lands to 2000, Benes, Kural & al.: Facing History. The evolution of Czech-German relations in the Czech provinces, 1848–1948 (ladattavissa verkosta), Lehečka: Tšekki samettivallankumouksen jälkeen (teoksessa Nyyssönen (toim.): Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004), Lehečková: Tšekki ja muut Tšekin kielet (teoksessa Johansson & Pyykkö (toim.): Monikielinen Eurooppa – kielipolitiikkaa ja käytäntöä).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään osallistumista luentokurssin opetuskerroille sekä siihen liittyvän loppukuulustelun (tentti + essee) suoritusta. Erillisessä kirjallisuuskuulustelussa kiinnitetään huomiota kokonaisuuksien hallintaan ja johdonmukaiseen esitykseen.

Erillinen kirjallisuuskuulustelu suoritetaan tri Miroslav Lehečkalle.

Dos. Lehečková.