Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso ei ole tarkoitettu uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville vaan ainoastaan sellaisille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet merihistorian opinnot ennen syksyä 2017.

Peruskurssin suorittaminen ennen erityiskysymyksiä on suositeltavaa.

Opintojakson voi suorittaa humanistisen tiedekunnan perusopintojen tenteissä ja kesätenteissä. Kotitentistä on sovittava erikseen amanuenssin kanssa.

Merimieskulttuuri, 3 op

Rosenström, Marika: Fartyget, himlen och havet. Verklighetsuppfattningen bland sjömän i långfart under segelsjöfartens sista era. Meddelanden från Folkkultursarkivet 16. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1996.

Nautica Fennica. Suomen merimuseo, Annual Report 1993. Artikkeleita merimieskulttuurista. Ss. 5-87. Marja Pelanne ja Leena Sammallahti (toim.). Helsinki: Museovirasto 1993.

Täkillä, koneessa ja byssassa. Merenkulkijan elämää ennen ja nyt. Nautica Fennica 2007–2008. Sari Mäenpää, Johanna Aartomaa ja Ismo Malinen (toim.). Helsinki: Museovirasto 2008.

TAI

Satama- ja telakkatyöläiset, 3 op

Steel, Tytti: Risteäviä eroja sataman arjessa. Kansatieteellisiä tutkimuksia Helsingin yliopistossa 17. Helsinki: Helsingin yliopisto 2013. Ei sivuja 127–175. http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-952-10-9013-4

Wikdahl, Magnus: Varvets tid: arbetarliv och kulturell förändring i en skeppsbyggarstad. Stockholm: Gidlunds bokförlag 1992.

TAI

Luotsit ja majakanvartijat, merenkulun turvaajat, 3 op

Pitkäpaasi neljän lipun alla. Nautica Fennica 2003-2004. Ismo Malinen , Marja Pelanne (toim.). Helsinki: Museovirasto 2004.

Harri Nyman: Uloimmalla rannalla. Luotsi- ja majakkamiesperheet asemayhdyskunnissaan. Ss. 59–237, 347–427. Kansatieteellinen arkisto 54. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys 2011.

Sisältyy opintojaksoon Merihistorian erityiskysymyksiä. Jaksosta tentitään kolme vapaavalintaista osiota (Kme121-129), joista tämä on yksi.

Amanuenssi. Tentaattorien nimet ilmoitetaan merihistorian Flamma-sivuilla.