Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso ei ole tarkoitettu uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville vaan ainoastaan sellaisille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet merihistorian opinnot ennen syksyä 2017.

Peruskurssin suorittaminen ennen erityiskysymyksiä on suositeltavaa.

Opintojakson voi suorittaa humanistisen tiedekunnan perusopintojen tenteissä ja kesätenteissä. Kotitentistä on sovittava erikseen amanuenssin kanssa.

Bergman, Anne, Katia Båsk, Carola Ekrem et al: Bo på Bergö: människor och resurser i ett ösamhälle. Meddelanden från Folkkultursarkivet 19. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 2001.

Storå, Nils: Resurser, strategier, miljöer: etnologiska uppsatser av Nils Storå. Ss. 163-228, 308-326. Åbo: Åbo Akademi 1993.

Talve, Ilmar: Suomenlahden ulkosaarten kansankulttuuri 1800-luvun loppupuolelta talvisotaan. Osat Kalastus ja Hylkeenpyynti. Ss. 125-180. Teoksessa: Hamari, Risto et al.: Suomenlahden ulkosaaret: Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Tytärsaari. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 630. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1996.

Sisältyy opintojaksoon Merihistorian erityiskysymyksiä. Jaksosta tentitään kolme vapaavalintaista osiota (Kme121-129), joista tämä on yksi.

Amanuenssi. Tentaattorin nimi ilmoitetaan merihistorian Flamma-sivuilla.