Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso ei ole tarkoitettu uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville vaan ainoastaan sellaisille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet merihistorian opinnot ennen syksyä 2017.

Peruskurssin suorittaminen ennen erityiskysymyksiä on suositeltavaa.

Opintojakson voi suorittaa humanistisen tiedekunnan perusopintojen tenteissä ja kesätenteissä. Kotitentistä on sovittava erikseen amanuenssin kanssa.

Crumlin-Pedersen, Ole: Nordic Clinker Construction. Teoksessa: The philosophy of shipbuilding: conceptual approaches to the study of wooden ships. Frederick M. Hocker and Cheryl A. Ward (eds.). Texas A&M University Press 2004.

Greenhill, Basil: The evolution of the wooden ship. Ss. 79–180. London: Batsford 1988.

Hasslöf, Olof: Wrecks, Archives and Living tradition. Ss. 162–177.

Mariner’s mirror 1963:3.

Hasslöf, Olof: Huvudlinjer i skeppbyggnadskonstens teknologi. Skärhamn: Båtdokumentationsgruppen 1988.

Hocker, Frederick M.: Shipbuilding: Philosophy, Practice and Research. Ss. 1-11. Teoksessa: The philosophy of shipbuilding: conceptual approaches to the study of wooden ships. Frederick M. Hocker and Cheryl A. Ward (eds.). Texas A&M University Press 2004.

McGrail, Seán: Ancient boats in North-West Europe: the archaeology of water transport to AD 1500. Osa: Types of Watertransport. Ss. 4–11. Longman archaeology series. London: Longman 1998.

Steffy, J. Richard: Wooden ship building and the interpretation of shipwrecks. Part 1: Fundamentals. Ss. 5–20. Texas A&M University Press, 1994.

Sisältyy opintojaksoon Merihistorian erityiskysymyksiä. Jaksosta tentitään kolme vapaavalintaista osiota (Kme121-129), joista tämä on yksi.

Amanuenssi. Tentaattorin nimi ilmoitetaan merihistorian Flamma-sivuilla.