Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso ei ole tarkoitettu uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville vaan ainoastaan sellaisille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet merihistorian opinnot ennen syksyä 2017.

Peruskurssin suorittaminen ennen erityiskysymyksiä on suositeltavaa.

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntatentissä suoritettava kirjallisuuskuulustelu.

Butel, Paul: The Atlantic. Seas in history. London: Routledge 1999.

TAI

Global shipping in small nations: Nordic experiences after 1960. Stig Tenold, Martin Jes Iversen and Even Lange (eds). New York, NY: Palgrave Macmillan 2012.

TAI

International Merchant Shipping in the Nineteenth and Twentieth Centuries: the Comparative Dimension. Lewis R. Fisher and Even Lange (eds.). Research in Maritime History no 37. International Maritime Economic History Association. Newfoundland: St. John’s 2008.

TAI

Kirby, David and Merja-Liisa Hinkkanen: The Baltic and the North seas. Seas in history. London: Routledge 2000.

Sisältyy opintojaksoon Merihistorian erityiskysymyksiä. Jaksosta tentitään kolme vapaavalintaista osiota (Kme121-129), joista tämä on yksi.

Amanuenssi.

Kirjoja "The Atlantic" ja "The Baltic and the North Seas" tentittäessä kuulustelijana on Mikko Huhtamies. Muita kirjoja tentittäessä kuulustelijana on Niklas Jensen-Eriksen.