Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso ei ole tarkoitettu uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville vaan ainoastaan sellaisille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet merihistorian opinnot ennen syksyä 2017.

Peruskurssin suorittaminen ennen erityiskysymyksiä on suositeltavaa.

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntatentissä suoritettava kirjallisuuskuulustelu.

Hornborg, Eirik: Segelsjöfartens historia 2. uusittu painos. Helsingfors: Schildt 1948.

TAI

Kaukiainen, Yrjö: Laiva Toivo, Oulu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1998.

TAI

Nikula, Oscar: Malmska handelshuset i Jakobstad. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 316. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1948.

Sisältyy opintojaksoon Merihistorian erityiskysymyksiä. Jaksosta tentitään kolme vapaavalintaista osiota (Kme121-129), joista tämä on yksi.

Amanuenssi.

Kirjaa "Laiva Toivo" tentittäessä kuulustelijana on Ismo Malinen. Muita kirjoja tentittäessä kuulustelijana on Mikko Huhtamies.