Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustuntemus länsimaisesta taidemusiikista keskiajalta 1900-luvulle.

Luentokurssi, kirjallinen kuulustelu tai essee.

J. P. Burkholder - D.J. Grout - C.V. Palisca, A History of Western Music, uusin painos (modernismiin asti) sekä toinen seuraavista: P. Moisala - R. Valkeila, Musiikin toinen sukupuoli; E. Tarasti, Musiikin todellisuudet.

Yleinen asteikko 0-5.

Yliopistonlehtori Milla Tiainen