Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jonkin sellaisen musiikintutkimuksen osa-alueen, jossa musiikkia tai musiikkiin liittyviä toimintoja tarkastellaan kulttuurianalyyttisesti ja -kriittisesti. Tarkastelun kohteena voi olla mikä tahansa musiikinlaji.

Opintojaksossa perehdytään yhteen tai useampaan opiskelijan valitsemaan kulttuurisen musiikintutkimuksen osa-alueeseen.

Luentokurssi, kirjallisuustentti (valitaan 750-800 sivua) tai essee, josta sovittava tentaattorin kanssa.

Sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Asteikolla 0-5.

Milla Tiainen