Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

TEntin suorittaminen esseellä

Sukupuolentutkimuksen opintojaksojen vaihtoehtoinen suorittaminen tapahtuu ensisijaisesti esseesuorituksina 31.8.2020.

Opintojakso suoritetaan noudattamalla alla olevia ohjeita ja lähettämällä essee suoraan Elina Penttiselle osoitteeseen elina.penttinen@helsinki.fi.

Tämän opintojakson voi suorittaa 18.12. 2020 asti.

Esseesuoritukseen valmistautuminen: Essee kirjoitetaan ensisijaisesti opintojaksoon kuuluvan kirjallisuuden pohjalta. Valitse esseellesi jokin opintojakson teemaan liittyvä kysymys, jota tarkastelet käyttäen tenttikirjallisuutta lähteinäsi, niitä valikoidusti toistensa kanssa keskusteluttaen. Kysymyksen tulee olla sellainen, jonka avulla voit osoittaa ymmärrystäsi lukemistasi kirjoista. Esseesi aiheen valinnassa voit esimerkiksi hyödyntää jotakin sellaista kysymystä, joka jää vaivaamaan kun luet kirjoja, tai jossa huomaat kirjoittajilla olevan erilaisia näkemyksiä toisiinsa nähden. Kysymyksen tulee kuitenkin koskea opintojakson kirjallisuutta ja kaikista opintojaksoon valituista kirjoista täytyy olla mukana jotakin.
Mikäli, et saa opintojaksoon kuuluvaa tenttikirjallisuutta haltuusi, pyri löytämään vaihtoehtoista opintojakson teemaan sopivaa ja saatavilla olevaa kirjallisuutta ensisijaisesti e-kirjoina Helsingin yliopiston kirjaston kautta. Voit vastaavasti valita lähdeaineistoksesi myös tieteellisiä artikkeleita, jotka on julkaistu tieteellisissä aikakausikirjoissa.
Poikkeustilan aikana sinun ei siis tarvitse lähettää opintojaksosta vastaavalle tentaattorille suunnitelmaa esseestä. Voit lähettää valmiin esseen s-postin liitteenä kun olet sen saanut valmiiksi.

Kirjoita s-postin otsikkokenttään: Opintojakson koodi, nimi, Esseesuoritus. (Esim. 401717 WNA 110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi Esseesuoritus)

Nimeä liitetiedosto seuraavasti: Sukunimi, Opintojaksokoodi, Esseesuoritus, (Esim. Virtanen WNA 110 Esseesuoritus)
Muista merkitä esseen kansilehteen seuraavat tiedot: Kurssikoodi, Kurssin nimi, oma nimi, opiskelijanumero, päivämäärä.

Löydät muotoilua koskevat ohjeet opiskelijan ohjeista
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/inline-files/SPT_e...

Enrol
1.8.2019 at 09:00 - 31.7.2020 at 23:55

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Jakso on pakollinen kaikille perusopinnot suorittaville.

Tämä jakso kuuluu 2014-2017 tutkintovaatimusten mukaiseen 25 op sukupuolentutkimuksen perusopintokokonaisuuteen.

Mikäli opiskelet 2017-2020 koulutusohjelmissa voit suorittaa nykyisten vaatimusten mukaan sukupuolentutkimuksen kandivaiheen opintokokonaisuuden, johon kuuluvat jaksot SPT-510, SPT-520 ja SPT-530.

Mikäli olet suorittamassa 25op perusopintokokonaisuutta tutustu ensin weboodista löytyviin siirtymävaiheen opiskelua koskeviin ohjeisiin ennen opintojaksoon ilmoittautumista. Siirtymävaihe päättyy 18.12.2020.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sukupuolentutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ja käsitteet. Opiskelijalla on jakson jälkeen perustiedot ja -taidot sukupuolentutkimuksen opintojen suorittamiselle.

Suoritetaan sukupuolentutkimuksen opintojen aluksi.

Tentissä tentitään seuraavat teokset

  • Antrobus, The Global Women's Movement: Issues and Strategies for the New Century.
  • Kantola, Feminists Theorize the State
  • Saresma, Rossi & Juvonen , Käsikirja sukupuoleen (Students writing the exam in English will instead read: Evans , Feminist Theory Today: An Introduction to Second-Wave Feminism)
  • Weeks, Sexuality (2. tai uudempi painos)

Mikäli opiskelija on estynyt osallistumaan johdantokurssille, tentitään seuraavat teokset

  • Antrobus, The Global Women's Movement: Issues and Strategies for the New Century.
  • Kantola, Feminists Theorize the State
  • Saresma, Rossi & Juvonen , Käsikirja sukupuoleen (Students writing the exam in English will instead read: Evans , Feminist Theory Today: An Introduction to Second-Wave Feminism)
  • Weeks, Sexuality (2. tai uudempi painos)

Asteikolla 0-5

  • Study method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: blogs.helsinki.fi/examinarium-en

Elina Penttinen