Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 09:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

Saada yleiskuva Portugalin kirjallisuudenhistorian pääpiirteistä, keskeisistä kirjailijoista ja teoksista romantiikan aikakaudelta lähtien sekä oppia kirjallisuusanalyysin perusteet.

Perusopintojen aikana

Opintojaksossa käydään lävitse kirjallisuushistoriaa sekä luetaan ja analysoidaan tekstejä eri aikakausilta.

kurssi tai kirjatentti

C. Reis, Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea
A. Garrett, Frei Luís de Sousa
E. de Queirós, Os Maias
C. Verde, O Livro de Cesário Verde
F. Pessoa, Mensagem/Odes de Ricardo Reis e poemas de outros heterónimos
J. Saramago, A Viagem do Elefante

Sofia Palma