Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perusopinnot

Tutustua portugalin kielen variaatioon Afrikassa.

Aineopintojen aikana

Portugalin kielen variaatio Afrikassa.

Kurssi tai kirjatentti

A. Endruschat, “A língua falada como força mótriz do desenvolvimento do português angolano”, in.: Lusorama 12 (s. 63-72)
P. Gonçalves, “Panorama geral do português de Moçambique”, in.: Revue Belge de philologie et d’histoire 79 (s. 977-990)
P. Gonçalves, “Towards a unified vision of classes of language acquisition and change: Arguments from the genesis of Mozambican African Portuguese”, in.: Journal of Pidgin and Creole Languages 19:2 (s. 225-259)
E. Gärtner, “Particularidades morfossintácticas do Português de Angola e de Moçambique”, in.: Confluências 12 (s. 29- 58)
A. Lopes, “The language situation in Mozambique”, in.: R. Kaplan & R. Baldauf (eds.): Language Planning in Malawi, Mozambique and the Philippines (s. 86-132)
M. Mira Mateus (coord.), Uma política de Língua para o Português (s. 7-60)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, annettujen harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

Kurssin opettaja tai professori (kirjatentti)

Opiskelijan tulee suorittaa aineopinnoissa valinnaisia opintoja niin, että opintopisteitä kertyy ainakin kahdelta seuraavista osa-alueista: kirjallisuus (RPO204b, RPO210), filologia ja historiallinen kielentuntemus (RPO211), nykykielitiede (RPO212a, RPO212c, RPO212e, RPO212f). Rpo213 Erikoisala ei ole yksi näistä osa-alueista: se käy aineopintojen valinnaisiin suorituksiin, mutta sen lisäksi opintopisteitä pitää olla kahdelta muulta osa-alueelta.