Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Jakso on valinnainen muiden jakson DLA213 tekstien kanssa.

Latinan kielen alkeis- ja jatkokurssi sekä täydennyskurssi tai vastaavat opinnot. Lisäksi metriikan kurssi.

Tutustua Rooman huomattavimman lyyrikon keskeiseen runouteen hänen ensimmäisen oodikirjansa 20 ensimmäisen runon perusteella.

Aineopintojen ensimmäisenä lukuvuonna

Luetaan runot I-XX: Tekstejä lukiessa kiinnitetään kielellisten seikkojen ohella huomiota mm. erilaisiin runomittoihin, runojen mytologiseen ja historialliseen taustaan sekä tilapäisluonteisten aiheiden käsittelyyn.

Luentokurssi siihen liittyvine kertauskuulusteluineen tai tiedekuntatentin (aineopinnot) yhteydessä pidettävä kirjatentti, joka suoritetaan ilman apuneuvoja.

Esimerkiksi T. Oksala - E. Palmén, Horatiuksen oodeja, Loimaa 1989; C. Sydenham, Horace, The Odes. Latin text, facing verse translation and notes, London 2005; R. G. M. Nisbet - M. Hubbard , A Commentary on Horace: Odes, Book I, Oxford 1970.

Arvosana määräytyy joko luentoon liittyvän kertauskuulustelun tai tiedekuntatentin yhteydessä pidettävän kirjatentin perusteella.

Horatius-opintojakson voi opiskella itsenäisesti tai suorittaa luentokurssina.

Yliopistonlehtori

Voidakseen osallistua proseminaariin opiskelijan täytyy suorittaa kaksi aineopintojen tekstiä