Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Jakso on valinnainen muiden jakson DLA213 tekstien kanssa.

Latinan kielen alkeis- ja jatkokurssi sekä täydennyskurssi tai vastaavat opinnot. Lisäksi metriikan kurssi.

Tutustua neoteerikkojen koulukuntaa edustavan merkittävän roomalaisen lyyrikon tuotantoon hänen runokirjaansa sisältyvien monimittaisten runojen avulla.

Aineopintojen ensimmäisenä lukuvuonna.

Tekstejä lukiessa kiinnitetään kielellisten seikkojen ohella huomiota mm. erilaisiin runomittoihin, runojen mytologiseen ja historialliseen taustaan sekä niiden subjektiivisiin ja persoonallisiin sävyihin.

Luentokurssi siihen liittyvine kertauskuulusteluineen tai tiedekuntatentin (aineopinnot) yhteydessä pidettävä kirjatentti, joka suoritetaan ilman apuneuvoja.

Esimerkiksi C. Valerius Catullus, Liber carminum. Laulujen kirja. Suomennos, johdanto, selitykset P. Oksala, Keuruu 1965; The Poems of Catullus. A Bilingual Edition. Translated with Commentary by P. Green, Berkeley and Los Angeles, London 2005, C.J. Fordyce, Catullus: A Commentary, Oxford 1973.

Arvosana määräytyy joko luentoon liittyvän kertauskuulustelun tai tiedekuntatentin yhteydessä pidettävän kirjatentin perusteella.

Catullus-opintojakson voi opiskella itsenäisesti lukien tai luentokurssina. Luentokurssilla luennoitsija pääsääntöisesti selittää tekstin, mukana voi olla myös opiskelijoiden tehtäviä.

Yliopistonlehtori.

Voidakseen osallistua proseminaariin opiskelijan täytyy suorittaa kaksi aineopintojen tekstiä.