Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Jakso on valinnainen muiden kohdan DLA314 tekstien kanssa.

Perus- ja aineopinnot.

Perehtyminen yhteen Ciceron puheeseen sisällön, kielen ja retorisen strategian näkökulmasta.

Ensimmäinen syventävien opintojen vuosi.

Luetaan noin 40 sivua yhdestä puheesta valinnan mukaan. Suositeltavia puheita ovat esim. Pro Caelio ja Pro Milone.

Luentokurssi siihen liittyvine kertauskuulusteluineen tai tiedekuntatentin yhteydessä pidettävä kirjatentti.

Teksti, käännös, kommentaari (esimerkiksi R.G. Austin, Cicero, Pro Caelio; F. H. Colson, Cicero, Pro Milone, A.R. Dyck , Cicero. Pro Marco Caelio, F.H. Colson, Cicero. Pro Milone).

Arvosana määräytyy joko luentoon liittyvän kertauskuulustelun tai tiedekuntatentin yhteydessä pidettävän kirjatentin perusteella.

Luentokurssi siihen liittyvine kertauskuulusteluineen tai tiedekuntatentin yhteydessä pidettävä kirjatentti.

Professori.