Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen Kielentuntemus ja kielitiede -erikoistumislinjan valinneille opiskelijoille

DLA3212 (suositus)

Käytännön perehtyminen latinan, ennen kaikkea kansanlatinan myöhempään kehitykseen tutustumalla erityisesti kielen kannalta keskeiseen alkuperäisteokseen.

Toinen syventävien opintojen vuosi, mielellään kohdan DLA3212 suorittamisen jälkeen.

Luetaan joko (a) Petronius, Cena Trimalchionis (noin 40 sivua) tai (b) Peregrinatio Aetheriae

Luentokurssi siihen liittyvine kertauskuulusteluineen tai tiedekuntatentin (syventävät opinnot) yhteydessä pidettävä kirjatentti.

(a) Teksti (esimerkiksi H. Schmeck, Cena Trimalchionis; K. Müller, BT), käännös (E. Linkomies; P. Tuomisto), kommentaari (esim. M.S. Smith, Petronii Arbitri Cena Trimalchionis).

(b) Teksti (esim. O. Prinz, Itinerarium Egeriae), käännös (saatavana useilla kielillä), kommentaari (E. Löfstedt, Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae)

Arvosana määräytyy joko luentoon liittyvän kertauskuulustelun tai tiedekuntatentin yhteydessä pidettävän kirjatentin perusteella.

Professori