Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Obligatoriskt för både huvud- och biämnesstudenter.

NPO170 Svensk grammatik.

Studenterna ska behärska den lingvistiska och grammatiska terminologin på svenska och kunna tillgodogöra sig litteratur om svensk grammatik.

Studieavsnittet ger en fördjupning i analys av svenskans grammatiska struktur samt en orientering om allmän språkvetenskap speciellt ur svenska språkets synvinkel.

Kurs eller tentamen. Kursen består av föreläsningar, analysuppgifter och läsning av grammatisk litteratur.

Litteratur: U. Teleman m.fl., Svenska Akademiens Grammatik 1, Inledning (s. 14-58); T. G Hultman, Svenska Akademiens Språklära, s. 201-301; L.-J. Ekerot, Ordföljd, tempus och bestämdhet, s. 65-186.

På kursen finns ett skriftligt mellanförhör och ett skriftligt slutförhör. Bedömningen på kursen baserar sig på kursuppgifter, mellanförhör och slutförhör.