Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopintojen opintojaksot Fonologia ja morfologia ja Syntaksi.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee suomen kirjakielen kehityksen pääpiirteet ja tunnistaa keskeisimmät eri-ikäisiä tekstejä leimaavat piirteet. Lisäksi hän ymmärtää yhteiskunnallisen ja ideologisen taustan merkityksen suomen kirjakielen kehityksessä.

Suomen kielen opintojen 1. tai 2. vuosi.

!! Opintojaksossa perehdytään kirjakielen kehityksen vaiheisiin ja eri-ikäisten tekstien ortografiaan, äänne- ja muoto-oppiin sekä syntaksiin. Lisäksi tarkastellaan tekstilajeja kirjakielen eri aikoina sekä tutustutaan kirjasuomen digitaalisiin aineistoihin.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto:

Häkkinen, K.: Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia, s. 11–150 ja 407-494; Häkkinen, K. (toim.): Mikael Agricola Abckiria. Kriittinen editio, s. 62-92; Huumo, K., Laitinen, L. ja Paloposki, O. (toim.): Yhteistä kieltä tekemässä, s. 177-222 ja 286-322.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Syyslukukaudella Ritva Pallaskallio ja kevätlukukaudella Hanna(-Maaria) Lappalainen.