Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Suomen kielen perus- ja aineopinnot

Opiskelija syventää suomen kielen deskriptiivisen kieliopin tuntemustaan.

Kirjatenttivaihtoehdossa tarkasteltavaksi valikoidaan ja muissa suoritustavoissa painotetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijan opintoja täydentäviä ja hänen tutkimusalueeseensa ja tutkielmansa aiheeseen liittyviä kieliopin osa-alueita ja ilmiöitä.

Kurssi tai kirjatentti

Kirjatenttivaihtoehdossa suoritetaan Isosta suomen kieliopista vastuuhenkilön kanssa sovitut jaksot (400-600 s.).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Markku Haakana (sl 2018), Jaakko Leino (kl 2019)