Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 09:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opiskelija saa perustietoa Suomen kirjallisuudesta ja sen taustatekijöistä ja kohentaa samalla suomen kielen taitoaan.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana (kevätlukukaudella).

Opinnoissa tutustutaan kronologisesti sekä kirjallisuuden historiaan että eri aikakausien teksteihin 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään. Opintojakso on jatkoa Suomen kirjallisuus 1 -opintojaksolle.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttivaihtoehto: Laitinen, K.: Suomen kirjallisuuden historia (loppuosa), Suomen kirjallisuus 2-3 (osin) ja tekstinäytteitä. Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin vastuuhenkilön kanssa.

Arvosana määräytyy suoritustavan mukaan joko kotitehtävien, väli- ja loppukuulustelun tai kirjatentin perusteella.