Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijoille pakollinen jakso

Opiskelija on perehtynyt kirjallisuuden tulkinnan keskeisiin kysymyksiin, retoriikkaan sekä kirjallisuuden filosofiaan kirjallisuuden tulkinnan näkökulmasta.

Aineopintojen jälkeen

luentokurssi / tiedekuntatentti

Tiedekuntatentissä tentitään kolme seuraavista teoksista (yhteensä 500-750 sivua):

P. Ricoeur, Tulkinnan teoria; U. Eco, Interpretation and Overinterpretation; R. E. Palmer, Hermeneutics tai Hans-Georg Gadamer, Hermeneutiikka. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa; Aristoteles, Retoriikka; C. Perelman, Retoriikan valtakunta.

Luentokurssin kirjallisuuslista voi poiketa jakson kirjallisuuslistasta.