Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Jakso on pakollinen kaikille Nykykreikan kielen ja kirjallisuuden perusopinnot suorittaville.

Saavuttaa perustiedot Kreikan historiasta antiikista nykyaikaan.

Ensimmäinen lukuvuosi

Jaksossa perehdytään Kreikan historiaan, pääpaino on uudemmissa vaiheissa.

Luentokurssi ja sen yhteydessä kirjoitettava essee tai kirjatentti.

T. Boatswain - C. Nicolson, Matkaopas historiaan. Kreikka ja C.M. Woodhouse, Modern Greece. A Short History, (1991 tai uudempi painos).

Nykykreikan lehtori